Què és la Nota Simple i com sol·licitar-la a Tarragona?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tant en la compravenda com en el lloguer, intervenen documents que podríem considerar obligatoris o imprescindibles.

Hem parlat en altres ocasions d’alguns d’ells, com la Cèdula d’Habitabilitat, el Certificat d’Eficiència Energètica o el Certificat de Comunitat.

Avui, per fi, li toca el torn a la Nota Simple.

 

Què és la Nota Simple Registral o Nota Simple Informativa

Per a entendre millor què és un Nota Simple i per què és un document tan important, t’ajudarà saber què és un Registre de la Propietat i com funciona.

Els Registres de la Propietat són entitats públiques que depenen del Ministeri de Justícia i que s’ocupen d’anotar i inscriure tot allò relatiu al domini i resta de drets reals d’un immoble.

Espanya es divideix en territoris anomenats districtes hipotecaris i, a cada districte hipotecari, li correspon un Registre de la Propietat a càrrec d’un funcionari públic denominat Registrador de la Propietat.

Com deia, la seva funció és la d’inscriure o anotar tot allò relatiu al domini i drets reals d’un immoble. 

Això vol dir que, per exemple, s’encarregarà de verificar i inscriure* (o anotar) si un habitatge canvia de propietari, sofreix un embargament o si pes sobre ella una garantia hipotecària.

La Nota Simple és, en poques paraules, un document oficial emès pel Registre de la Propietat que conté el resum d’aquestes anotacions i inscripcions, almenys de les més rellevants, a més d’una altra informació com la descripció de l’immoble o la identitat dels seus titulars.

Segons l’article 221 de la llei hipotecària, qualsevol persona pot sol·licitar una Nota Simple sempre que tingui interès legítim, definit per la pròpia llei com “L’interès que tenen aquelles persona que en virtut d’una necessitat pròpia o una circumstància diferent de la de qualsevol altre ciutadà; es veu impel·lit a una acció davant el sistema públic amb la finalitat de perseguir una fi general que incideix directament en l’àmbit propi, i que no genera un concret beneficio”

*Curiositat: Hi ha la possibilitat d’inscriure un contracte de lloguer en el Registre de la Propietat. No obstant això, es tracta d’un procediment totalment voluntari i molt poc freqüent.

 

Per a què serveix? Aplicació pràctica de la Nota Simple

La Nota Simple serveix per a diverses coses, gairebé totes fonamentades en el mateix principi: un habitatge s’hauria de transmetre lliure de càrregues o, en el pitjor dels casos, sabent quines càrregues pesen sobre ella.

I, afortunadament, moltes d’aquestes càrregues, com a hipoteques, embargaments i afeccions fiscals, apareixen en la Nota Simple.

Serveix també per a certificar la titularitat d’una finca.

Per exemple, si estàs en el procés de llogar un habitatge i et sorgeixen dubtes sobre la persona que es declara titular, només has d’acudir al Registre de la Propietat del teu districte hipotecari i sol·licitar una Nota Simple per a assegurar-te.

Les agències immobiliàries, almenys la majoria, sol·licitem una Nota Simple dels habitatges i locals que gestionem. D’aquesta manera podem comprovar quines càrregues existeixen abans de començar amb la venda o el lloguer.

Per la mateixa raó, el Notari sol·licitarà una Nota Simple actualitzada per a l’Escriptura Pública i les entitats financeres demanaran la seva si sol·licites una hipoteca.

 

Diferència entre Nota Simple i Certificació Cadastral

Una de las principales características de una Nota Simple, es que se trata de un documento que solo tiene carácter informativo.

Eso quiere decir que no da fe del contenido y que, entre otras cosas, no serviría como prueba en un procedimiento judicial.

Además, una Nota Simple solo mostrará los derechos y titularidades actuales.

Existe una alternativa: la Certificación Registral.

En esencia, la Certificación Registral tiene el mismo objetivo que la Nota Simple, solo que, además:

  • Dona fe del contingut del Registre de la Propietat.
  • Va signat pel Registrador.
  • Té eficàcia enfront de tots.
  • Serveix per a acreditar tot el contingut relatiu a una propietat, tant de titularitats antigues com actuals, i respecte a drets vigents i extingits.
  • Té la consideració i el valor probatori d’un document públic.
  • I, segons el portal Registradores.org, “serveix per a fer valer i provar tals drets enfront de terceres persones, físiques, jurídiques, tribunals i institucions i organismes públics i és, legalment, l’únic mitjà per a això”.

Per a acabar, una altra diferència no menor entre una Nota Simple i una Certificació Registral, és el preu.

Mentre la primera la podràs obtenir per menys de 10 euros (aproximadament 3 euros si la sol·licitud és presencial), una certificació pot arribar a costar-te fins a tres vegades més.

Com sol·licitar una Nota Simple en el Registre de la Propietat a Tarragona o en qualsevol altra ciutat?

Ara que ja sabem què és una Nota Simple i quins les seves principals aplicacions pràctiques, vegem com pots aconseguir una si la necessites.

Aquests passos et serviran vives on vives, ja que el Registre de la Propietat de Tarragona funciona igual que qualsevol altre registre.

A més, veuràs que, en la majoria dels casos, la sol·licitud d’una Nota Simple la realitzarem de manera telemàtica, per la qual cosa la teva ubicació no serà rellevant.

No obstant això, com la nostra agència El Balcó treballa a Tarragona, citarem el seu Registre com a exemple.

En primer lloc, abans de demanar una Nota Simple, has d’identificar la finca de la qual vols obtenir informació i, per a això, necessites disposar d’un o més dades dels que t’indico a continuació:

 

CRU (antic IDUFIR)

El CRU o Codi Registral Únic, és un número identificador regulat en l’article 9 de la Llei 13/2015 que substitueix a l’antic IDUFIR, i que té com a funció identificar de manera inequívoca una finca registral.

El CRU és generat pel Col·legi de Registradors i és vàlid en tot el territori nacional.

 

Titular de la finca

Si no disposes del CRU, pots iniciar la sol·licitud aportant el nom complet del titular acompanyat del seu NIF, NIE o Passaport.

 

Dada registrals i de localització

En el pitjor dels casos, si no disposes del *CRU ni pots identificar al titular o titulars de l’immoble, pots intentar sol·licitar la Nota Simple amb les dades registrals (província, municipi, registre i número de finca), i altres dades com el possible titular o el registre en el qual es troba l’immoble.

Una vegada identificada la finca, et toca decidir si faràs la sol·licitud de manera telemàtica o de manera presencial.

Per a fer-ho de manera presencial, només has de trobar el Registre de la Propietat corresponent a la finca, no a la teva residència. Això és important.

Pots utilitzar la web geoportal.registradores.org

El següent pas serà posar-te en contacte amb el registrador, facilitar-li la informació requerida i sol·licitar la Nota Simple.

Recorda que, bé ho facis de manera presencial o telemàtica, et tocarà expressar què és el que t’ha motivat a iniciar la sol·licitud, és a dir, quin és el teu interès legítim, concepte que ja expliquem una mica més amunt.

Si per contra decideixes sol·licitar la Nota Simple de manera telemàtica, et proposarem dues opcions, encara que només una recomanació.

La primera opció és utilitzar la pàgina oficial del Col·legi de Registradors.

Aquesta és la nostra recomanació, encara que com sabem que per a algunes persones pot resultar una mica complicat, et donarem una segona opció.

Existeixen pàgines d’intermediaris que realitzen la sol·licitud per tu, però no te les podem recomanar perquè no són les oficials.

El que sí que has de tenir en compte és que, en aquestes pàgines, el preu de la Nota Simple sol ser una mica superior.

L’avantatge és que et guien durant el procés i els seus webs solen ser molt fàcils d’utilitzar.

 

Conclusió

Si estàs pensant a vendre el teu habitatge, és recomanable que sol·licitis una Nota Simple i comprovis l’estat de les càrregues.

Pot ser que aparegui alguna afecció per impostos, o que encara consti la hipoteca, encara que estigui pagada. 

No et preocupis: tot té solució. Però és millor saber-ho com més aviat millor, en comptes d’assabentar-te quan ja no tingui remei.

Si la teva intenció és comprar, una Nota Simple et confirmarà la titularitat de l’habitatge i podràs conèixer les càrregues que pesen sobre ella.

Igual que en el cas anterior, si veus alguna hipoteca, afeccions fiscals, fins i tot embargaments, no tens perquè preocupar-te.

L’important és que el dia de la signatura davant Notario, et lliurin l’habitatge lliure de càrregues.

Tingues en compte que una Nota Simple només té caràcter informatiu, per la qual cosa si vols un extra de seguretat, hauràs de sol·licitar una Certificació Registral.

Al meu entendre, amb la Nota Simple tindràs més que suficient en la majoria dels casos i, per la qual cosa val, està més que justificat que la demanis.