Política de privacitat

1. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat d’una forma clara, precisa i concisa. Si l’usuari l’accepta, ens donarà el seu consentiment d’una forma lliure, informada, específica i inequívoca perquè EL BALCÓ TGN SL tracti les seves dades personals, conforme al Reglament UE 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques, mitjançant el tractament de les seves dades personals i la seva lliure circulació (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) (legislación europea y nacional vigente sobre materia de protección de datos)

1.1. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament

EL BALCÓ TGN SL

Finalitats del tractament

Resposta a consultes, gestió de la compra del client, resolució de dubtes i enviament d’informació sobre els productes i serveis prestats

Legitimació

Consentiment de l’interessat (article 6.1.a del RGPD)
Relació contractual amb l’interessat (article 6.1.b del RGPD)

Destinataris

No se cediran dades a tercers.
Podran tenir accés: Administració Tributària, Bancs i entitats financeres, Forces i Cossos de Seguretat, Encarregats del Tractament necessaris per a la prestació del servei.

Drets i informació addicional

Es permet l’exercici dels drets d’accés, rectificació o supressió, entre altres. Tota la informació es troba accessible en la informació detallada d’aquesta política de privacitat.

1.2. INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1.2.1 QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?
 • Responsable: EL BALCÓ TGN, S.L. (en adelante, “EL BALCÓ TGN”)
 • NIF: B55769160
 • Domicilio social: Tarragona
 • Correo electrónico de contacto: info@elbalcotgn.cat 
1.2.2 QUINA INFORMACIÓ RECOPILEM I TRACTEM DE L'USUARI A través DE LA PÀGINA WEB?
 • A través del formulari Contacte

  En la nostra pàgina web trobaràs l’opció d’escriure’ns per a aclarir tots els dubtes que tinguis en relació amb el funcionament dels nostres productes/serveis o qualsevol altra cosa que necessitis. Per a contestar, et contactarem a través del correu electrònic o número de telèfon, si ens l’haguessis indicat.

 • A través del nostre email corporatiu 

  A través del nostre correu electrònic info@elbalcotgn.cat l’usuari podrà escriure’ns i/o requerir la informació que consideri necessària per a aclarir els dubtes relacionats amb els nostres serveis.

 • A través de l’opció “Crear un compte” en EL BALCÓ TGN

  En la nostra pàgina web podràs veure dins de l’apartat “Iniciar sessió”, una opció que permet registrar-se facilitant les dades necessàries per a crear un compte. Una vegada creada el compte amb usuari en EL BALCÓ TGN, podràs accedir, visualitzar els productes/serveis que ha contractat i modificar/afegir informació complementària.  

 • A través de la botiga en línia per a realitzar una compra

  Quan un usuari desitgi realitzar la compra d’un producte, haurà de seleccionar primer els productes/serveis que desitgi compra. Una vegada finalitzi la compra, se li donarà l’opció d’accedir amb el seu compte d’usuari (en el cas que ja sigui un usuari registrat) o haurà de crear un compte d’usuari per a completar la compra.

 • A través de la subscripció al nostre blog 

  A través d’un petit formulari que l’usuari pot veure en la nostra web, podrà subscriure’s al nostre blog per a rebre les últimes novetats i promocions del BALCO TGN. En qualsevol moment podrà sol·licitar la baixa enviant-nos un correu electrònic a info@elbalcotgn.cat o en la pròpia newsletter que rebrà en el seu correu.

 • A través dels comentaris en el blog 

  També podrem visualitzar dades de l’usuari per comentaris que pugui escriure en els articles del nostre blog. Per a poder realitzar un comentari sol·licitarem un nom i un correu electrònic.

  En el cas que l’usuari ens faciliti dades de tercers, assumirà la responsabilitat d’haver-li informat prèviament i tenir el seu consentiment per a això, conforme a l’article 14 del RGPD.
1.2.3 AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

EL BALCÓ TGN realitza un tractament de dades personals amb les finalitats que s’exposen a continuació, en funció del motiu per al qual hagin estat facilitats:

 1. Dur a terme la prestació dels productes/serveis contractats, el manteniment de la relació contractual i el seguiment d’aquesta.
 2. Contactar, tramitar, gestionar i donar resposta a la petició, sol·licitud, incidència o consulta de l’usuari (ja sigui a través de correu electrònic, formulari de contacte o telèfon).
 3. Gestionar el procés de compra del client i qualsevol consulta associada als productes/serveis contractats.
 4. Gestionar, en el seu cas, l’enviament d’informació sobre productes, serveis i novetats associades al BALCÓ TGN per mitjans electrònics i/o convencionals.
1.2.4. QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L'USUARI?
 • La base legal per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats exposades en l’apartat anterior és l’execució de la prestació del servei corresponent, i és una obligació imperativa per a això, tal com estableix l’article 6.1,b) del RGPD.
 • Pel que fa a l’enviament d’informació sobre productes, serveis i novetats associades al BALCÓ TGN, la base legal per al tractament de les dades personals facilitades és el consentiment que atorga l’usuari de manera expressa, tal com estableix l’article 6.1,a) del RGPD.
1.2.5. ¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO SE TRATARÁN LOS DATOS PERSONALES DEL USUARIO?
 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds es conservaran durant el temps necessari per a donar resposta a aquests, i en el seu cas, mentre l’interessat no sol·liciti la retirada del seu consentiment per a enviar-li informació relacionada amb la seva consulta.
 • Les dades per a l’enviament d’informació associada als productes o serveis del BALCÓ TGN seran conservats mentre l’usuari no revoqui el seu consentiment.
1.2.6. A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES PERSONALS DE L'USUARI?

Com a regla general, les seves dades no seran cedits a tercers tret que existeix una obligació legal o sigui necessari per a dur a terme la prestació del servei. Tenint això en compte:

 • Les dades personals de l’usuari podrien ser comunicats a les entitats financeres a través de les que s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • Les dades personals de les persones que adquireixin una rèplica d’arma seran comunicats a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
 • També podrien ser comunicats a les Administracions Públiques competents en els casos previstos per la Llei.
 • En el seu cas, també seran comunicats als Encarregats del Tractament del BALCÓ TGN per a la correcta prestació del servei.
1.2.7. QUINS SÓN ELS DRETS DE L'USUARI? .

rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando proceda.

Estos derechos se caracterizan por lo siguiente:

 • Su ejercicio es gratuito, salvo que se trate de solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas (p. ej., carácter repetitivo), en cuyo caso EL BALCÓ TGN podrá cobrar un canon proporcional a los costes administrativos soportados o negarse a actuar.
 • Puede ejercer los derechos directamente o por medio de tu representante legal o voluntario.
 • Debemos responder a su solicitud en el plazo de un mes, aunque, si se tiene en cuenta la complejidad y número de solicitudes, se puede prorrogar el plazo en otros dos meses más.
 • Tenemos la obligación de informarle sobre los medios para ejercitar estos derechos, los cuales deben ser accesibles y sin poder denegarle el ejercicio del derecho por el solo motivo de optar por otro medio. Si la solicitud se presenta por medios electrónicos, la información se facilitará por estos medios cuando sea posible, salvo que nos solicite que sea de otro modo.
 • Si EL BALCÓ TGN no da curso a la solicitud, le informará, a más tardar en un mes, de las razones de su no actuación y la posibilidad de reclamar ante una Autoridad de Control.

A fin de facilitar su ejercicio, le facilitamos los enlaces al formulario de solicitud de cada uno de los derechos:

 

Per a exercir els seus drets EL BALCÓ TGN posa a la seva disposició els següents mitjans:

Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida al BALCÓ TGN. Ref. Exercici de Drets LOPD.
Enviant formulari escanejat i signat a l’adreça de correu electrònic info@elbalcotgn.cat indicant en l’assumpte Exercici de Drets LOPD.

En tots dos casos, haurà d’acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o si escau, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per a poder verificar que només donem resposta a l’interessat o el seu representant legal, havent d’aportar en aquest cas documento acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, l’informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid (www.aepd.es).

1.2.8. QUINES MESURES DE SEGURETAT TENIM IMPLEMENTADES?

EL BALCÓ TGN es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los, tractant les dades personals de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

1.2.9. POLÍTICA EN XARXES SOCIALS

ELBALCÓ TGN disposa d’un perfil corporatiu en les xarxes socials de Facebook, Instagram, YouTube i Google.

Per tant, ELBALCÓ TGN és el “Responsable del tractament de les teves dades” en virtut de l’existència d’aquests perfils en les xarxes socials i davant el fet que ens segueixis i en virtut d’això també et puguem seguir.

L’anterior significa que si decideixes unir-te al nostre perfil corporatiu com un seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfil, acceptes la present política, on t’expliquem els teus drets i com utilitzem les teves dades.

En qualitat de responsable del tractament de les teves dades, garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels teus drets, sempre sota els efectes de la normativa vigent sobre protecció de dades.

D’una altra part, t’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per a anunciar les notícies o informació rellevant relacionada amb els serveis que oferim, o bé sobre temes que considerem siguin del teu interès. Usant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que rebis en el teu mur o en el teu perfil notícies amb aquesta mena d’informació.

Ara bé, també t’informem que no existeix cap vincle entre EL BALCÓ TGN i aquestes plataformes o xarxes socials, per la qual cosa acceptaràs la seva política d’ús i condicions una vegada accedeixis a les mateixes i/o validis els seus avisos i termes i condicions en el procediment de registre, no sent responsable EL BALCÓ TGN de l’ús o tractament de les teves dades que es faci fos de l’estricta relació i prestació de serveis indicats en aquesta política.

2. POLÍTICA DE COOKIES

2.1. Informació bàsica sobre les cookies

Aquesta pàgina web utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisis pròpies, que tracten dades de connexió i/o dels dispositius per a fins estadístics, però en cap cas capten hàbits de navegació per a fins publicitaris.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l’article 22 de la Llei de Societat de la Informació, en tractar les cookies esmentades, li hem sol·licitat el seu consentiment per al seu ús i facilitat informació d’aquestes.

 • Lo que debes saber sobre las Cookies

Las cookies (galletas) son pequeños archivos que guardan información en los dispositivos de los Usuarios que usan nuestra Web.

Las cookies se asocian con el navegador de un ordenador o dispositivo determinado. Gracias a ellas, resulta posible que EL BALCÓ TGN reconozca los navegadores de los Usuarios; también sirven para determinar tus preferencias de navegación y, a partir de ello, evaluar tus preferencias pudiendo usarlas como indicadores, todo ello para mejorar nuestra oferta de servicios.

 • La aceptación de las cookies en EL BALCÓ TGN:

La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en adelante, LSSI) en relación con las cookies exige que nuestros Usuarios sean informados con carácter previo a la experiencia de navegación en la plataforma sobre el uso, tipo y finalidad de las cookies. Esa es la razón por la que hemos implementado un aviso informativo que se despliega una vez accedes a nuestra Web, informándote de manera previa, dándote la opción de que elijas las cookies que permites y aceptándolas expresamente, cumpliendo así con los criterios establecidos por el Comité Europeo de Protección de Datos y la Guía sobre el uso de cookies publicada por la AEPD en julio 2020.

 • El que has de saber sobre les Cookies

Les cookies (galetes) són petits arxius que desen informació en els dispositius dels Usuaris que usen la nostra Web.

Les cookies s’associen amb el navegador d’un ordinador o dispositiu determinat. Gràcies a elles, resulta possible que EL BALCÓ TGN reconegui els navegadors dels Usuaris; també serveixen per a determinar les teves preferències de navegació i, a partir d’això, avaluar les teves preferències podent usar-les com a indicadors, tot això per a millorar la nostra oferta de serveis.

 • L’acceptació de les cookies en EL BALCÓ TGN:

La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Societat de la Informació i Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI) en relació amb les cookies exigeix que els nostres Usuaris siguin informats amb caràcter previ a l’experiència de navegació en la plataforma sobre l’ús, tipus i finalitat de les cookies. Aquesta és la raó per la qual hem implementat un avís informatiu que es desplega una vegada accedeixes a la nostra Web, informant-te de manera prèvia, donant-te l’opció que triïs les cookies que permets i acceptant-les expressament, complint així amb els criteris establerts pel Comitè Europeu de Protecció de Dades i la Guia sobre l’ús de cookies publicada per l’AEPD al juliol 2020.