Els requisits per aconseguir una hipoteca al 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn

L’any passat va estar marcat per la pandèmia del coronavirus i per totes les conseqüències econòmiques i socials que van afectar, i que encara avui, continuen afectant a tots els sectors, inclosos el sector immobiliari.

I són precisament, tots aquests factors, els que seran determinants per a sol·licitar una hipoteca al 2021, on els bancs seguiran en la línia de restringir els crèdits i d’endurir les condicions per a aconseguir una hipoteca.

En concret aquests seran els requisits i condicions per a poder aconseguir una hipoteca enguany:

  • Treball indefinit: cal comptar amb un contracte indefinit o fix i amb la màxima antiguitat possible.
    Si ets funcionari o funcionari interí, també existeixen possibilitats d’aconseguir una hipoteca.

En el cas dels autònoms, caldria portar dos anys d’alta i comptar amb beneficis demostrables.

  • Comptar amb estalvis: per a fer front a la compra d’un habitatge hem de disposar d’uns certs estalvis ja que, d’una banda, les entitats bancàries no solen concedir més del 80% del valor de taxació, per la qual cosa cal disposar d’aquest 20% que no obtindrem. D’altra banda, la compra d’un habitatge suposa unes certes despeses entre els quals s’inclouen els impostos corresponents. En general fa falta entre un 10% i un 12% més d’estalvis a més d’aquest 20% per a poder comprar un immoble.

Si no tens estalvis, existeix la possibilitat d’aportar algun aval sòlid, com per exemple, demanar la hipoteca amb l’aval d’algun habitatge que estigui lliure de càrregues.

  • Que la quota no superi el 40% dels ingressos, el percentatge de la quota destinada a la hipoteca no pot superar el 40% dels nostres ingressos, sempre que ja s’hagin abonat la resta de deutes que tinguem mensuals.

A el Balcó Immobiliària t’assessorem perquè puguis trobar el finançament que millor s’adapti a les teves característiques per a poder comprar l’habitatge que vols.