Com funcionen les ajudes del lloguer per la Covid-19?

Facebook
Twitter
LinkedIn

El 31 de març es va aprovar un Real Decret-Llei que consistia, entre d’altres, en determinar diferents ajudes per pagar el lloguer de l’habitatge habitual. D’altres de les mesures que s’hi recullen en són la pròrroga dels contractes d’arrendament, la moratòria o reducció de la renda i la paralització dels desnonaments per la crisi sanitària derivada de la Covid-19.

 

Així doncs, l’Executiu ha posat en marxa diferents ajudes d’un màxim de 900 € al mes durant sis mesos i de 200 € addicionals per subministres bàsics, per les despeses de comunitat i de manteniment.

 

La data límit per sol·licitar aquestes ajudes és el 30 de setembre d’aquest any. Per tal de demanar-les, s’ha de sol·licitar en l’autonomia de residència, i encara que qui ho demana és l’inquilí de l’habitatge, l’import va directament al compte del propietari amb un pagament únic.

 

Tot i això, les ajudes no són accessibles per tothom. És necessari que la persona qui ho demana que s’hagi vist afectada per la crisi del coronavirus i ha de complir una sèrie de requisits.

 

Per tal de finançar les ajudes, s’ha creat un fons extraordinari de 100.000.000 € i s’ha distribuït entre les diferents Comunitats Autonomes, excloent a Navarra i el País Basc. Tot i això, moltes regions han decidit augmentar el pressupost per tal d’ajudar a més persones. És per això que algunes han adoptat unes condicions diferents de les que ha imposat el Govern.

 

En el cas de Catalunya, s’ha hagut de suspendre temporalment la presentació de sol·licituds a causa de l’allau de peticions. Actualment, està revisant i valorant les diferents sol·licituds rebudes per tal de saber quines compleixen els requisits i quina quantitat correspondria a cada família. De moment, encara no es coneix la data de reobertura del termini per rebre sol·licituds, però el que sí que està clar és que l’import de les ajudes a rebre variarà en funció d’on es troba l’habitatge:

 

  • A la demarcació de Barcelona – 750 €/mensuals
  • La demarcació de Girona i Tarragona – 500 €/mensuals
  • Lleida – 450 €/mensuals
  • La demarcació de Terres de l’Ebre – 350 €

 

En el cas de Catalunya, per tal de presentar una sol·licitud d’ajuda en el lloguer, un cop reobri el termini, s’ha d’utilitzar l’imprès que es pot descarregar en l’apartat específic d’ajudes Covid-19 de la web de l’Agència de l’Habitatge.

 

Per a més informació sobre les ajudes, podeu contactar amb l’Agència de l’Habitatge al 932 287 200 i per saber més novetats sobre el món immobiliari estigueu atents a les nostres xarxes socials, on anunciem sempre els nous articles del blog!