Com donar un habitage

Facebook
Twitter
LinkedIn

El fet que un propietari doni de manera gratuïta un habitatge a un nou titular(sigui a una famíliar o a un amic) , és conegut com la donació d’un habitatge. Encara que la donació sigui gratuïta, implica el pagament d’impostos, els quals hauran de ser pagats tant per la persona que rep com per la que dóna l’habitatge.

No s’ha de confondre amb l’herència, ja que és una alternativa totalment diferent. Per tal de declarar una donació d’un habitatge, el donant ha d’estar viu al moment de declarar-ho, pel que els nous inquilins poden gaudir de l’habitatge sense la necessitat de que el donant estigui mort.

 

Passos a seguir per donar un habitatge

El primer que s’ha de fer per tal de començar el procés és anar al Registre de la Propietat i allí s’ha de sol·licitar una Nota Simple, per tal de comprovar qui és el titular actual i per confirmar que està lliure de càrregues. Aquest últim punt és molt important, ja que només es poden donar habitatges que estiguin al corrent de pago, tant de l’IBI, com de tots els pagaments comunitaris i dels subministres.

Un cop haver anat al Registre de la Propietat, s’ha anar al notari, on es faran unes noves escriptures de l’habitatge. Un cop fetes, el nou propietari haurà de tornar al Registre de la Propietat per a canviar aquest canvi de titularitat.

 

Impostos a pagar

Com bé us hem comentat abans, encara que la donació sigui gratuïta, s’ha de pagar impostos. Així doncs, a continuació us deixem tots aquells impostos que s’han de tenir en compte:

Impost de Successions i Donacions: L’ha de pagar la persona qui rep l’immoble en un termini de 30 dies des de la donació. La quantitat i les condicions variaran depenen del valor de l’habitatge i sobretot, de la comunitat autònoma en la qual es trobi l’immoble.

Plusvàlua municipal: La persona qui rep la donació ha de pagar l’impost municipal en els següents 30 dies després de la donació. L’import variarà depenent de cada municipi, pel que per saber quant s’ha de pagar, us recomanem que visiteu l’ajuntament del poble de l’habitatge, ja que allí us informaran de tot. Aquest impost té una excepció que eximeix de pagar a alguns: en cas que el nou propietari pugui demostrar que el valor del terreny és inferior al que tenia quan el va adquirir el donant.

Declarar els guanys patrimonials de la donació en la declaració de la renda: En la majoria de casos, el donant ha de fer comptar la donació en la declaració de la renda. Tot i això, quan el donant té més de 65 anys i l’immoble donat és el seu immoble habitual, no ha de pagar l’IRPF.

 

I fins aquí tot el que s’ha de fer per tal de donar i rebre un habitatge. Esperem que us hagi servit 🙂