Bo Lloguer Jove: Tot el que has de saber

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aquest mes de juny s’ha obert el termini per demanar l’ajuda al lloguer, conegut com Bo Lloguer Jove, per a persones menors de 35 anys

El Bo Lloguer Jove ja es pot demanar! Pel que tots els joves menors de 35 anys que compleixin els requisits de la convocatòria ja poden sol·licitar l’ajuda al lloguer.

No saps si compleixes els requisits? En aquest article et compartim tot el que has de saber!

Fins quina data es pot demanar?

Avui, dia 17 de juny, és l’últim dia que es pot demanar!

Qui pot demanar el Bo Lloguer Jove?

Tots els joves que compleixin els següents requisits:

 • Tenir 35 anys o menys.
 • Ser el titular del contracte de lloguer de l’habitatge o habitació llogada.
 • Estar empadronat i viure a l’habitatge del que es demani l’ajuda.
 • Tenir uns ingressos regulars d’un màxim de 24.301,51 euros anuals i estar al dia dels pagaments.

De quina quantitat és l’ajuda?

L’ajuda és d’un màxim de 250 euros mensuals. I és podrà tenir durant dos anys!

 

Com es pot tramitar?

Per tal de sol·licitar l’ajuda, es pot fer de manera presencial a les oficines locals o telemàtica a l’apartat de tràmits de la web de la Generalitat.

Quina documentació es necesita?

 • Document d’identitat .
 • Justificant d’ingressos de cada membre de la unitat de convivència en edat laboral + informe de la vida laboral.
 • Contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge/habitació.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2022 i pagats fins al dia d’avui.
 • Full de transferència bancària del compte on s’ha d’ingressar la subvenció, que ha de ser a nom de la persona sol·licitant de l’ajuda.
 • Certificat de no tenir deutes amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Agència Tributària de Catalunya.
 • Llibre de família, si s’escau.

 

Quins límits hi ha al preu del lloguer?

Depenent de la zona on es viu, hi ha uns límits o uns altres. Pel que fa al lloguer d’un pis sencer:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros
 • Resta de la demarcació de Barcelona i demarcació de Girona: 650 euros
 • Demarcació de Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre: 600 euros

I si en el teu cas, només es tracta d’una habitació:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona i demarcació de Girona: 350 euros.
 • Demarcació de Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre: 300 euros.

 

I fins aquí tot el que has de saber sobre el Bo Lloguer Jove!